Výsledky vyhľadávania

Počet nájdených nehnuteľností:

11
predaj

Vlkanová

Vlkanová / Továrernská
36 000 €
Viac informácií
predaj

Staré Hory

Dolný Jelenec / Dolný Jelenec
129 000 €
Viac informácií
predaj

Banská Bystrica

Fončorda / Švermova
110 000 €
Viac informácií
predaj

Hrnčiarska Ves

Hrnčiarska Ves
24 000 €
Viac informácií
predaj

Vlkanová

Vlkanová / Továrenská
41 000 €
Viac informácií
predaj

Slovenská Ľupča

Slovenská Ľupča
69 900 €
Viac informácií
predaj

Banská Bystrica

Rudlová / Rudlová
194 000 €
Viac informácií
predaj

Zvolen

Zvolen / Pražská
100 000 €
Viac informácií
predaj

Banská Bystrica

Banská Bystrica / Kuzmányho
195 000 €
Viac informácií
predaj

Banská Bystrica

Kostiviarska / Kostiviarska
228 000 €
Viac informácií