Využite naše služby

 • Hypotekárne úvery pre všetky banky
 • Poistenie nehnuteľností
 • Geodetické práce
 • Znalecké posudky
 • Životné poistenie
 • Kompletné rekonštrukcie bytov a domov

Právny servis - vypracovanie:

 • 1. Kúpne zmluvy o prevode vlastníckého práva
 • 2. Darovacie zmluvy
 • 3. Zámenné zmluvy
 • 4. Zmluvy o zriadení vecného bremena
 • 5. Nájomné zmluvy
 • 6. Sprostedkovateľské zmluvy

Právny servis - návrhy:

 • 1. Na dodatočné prejednanie novoobjaveného majetku
 • 2. Na vydraženie nehnuteľností - čestné vyhlásenie
 • 3. Na pozemkové úpravy
 • 4. Na vysporiadanie BSM
 • 5. Ocenenie nehnuteľností pre účely dedičského konania